גיל תיקון מוצרי חשמל

חייגו עכשיו!  
0722-657544

הוראות בטיחות

הוראות בטיחות

 •  כיריים אלו תוכננו לשימוש ביתי בלבד.
 • כל פעולות הבישול חייבות להתבצע תחת פיקוח והשגחה.
 • כיריים אלו מיועדות אך ורק לבישול מצרכי מזון וארוחות ביתיות.
 • כיריים אלו אינם מיועדים לשימוש אנשים (כולל ילדים) עם מוגבלויות גופניות, נפשיות או תחושתיות, או ללא ניסיון וידע, אלא אם הם נמצאים בהשגחה ופיקוח של אדם בוגר ואחראי או הם הודרכו כיצד להשתמש כראוי בכיריים על ידי אדם האחראי לבטיחותם.
 • יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שהם לא ישחקו בכיריים.
 • כחלק מהמחויבות שלנו לשפר בקביעות את קו המוצאים מתוצרתנו, אנחנו שומרים את הזכות לבצע שינויים המבוססים על הטכנולוגיות החדשות ביותר הקשורות לתפקוד ו\או לתכונות אסתטיות.
 • השימוש בכיריים יוצר חום ולחות בתוך החדר בו ממוקמים הכיריים. לכן עליכם לוודא תמיד כי המטבח מאוורר כראוי.
 • אל תאחסנו בארון שמתחת לכיריים תכשירי ניקוי או חומרים דליקים, תרסיסים, מוצרים שונים באריזות לחץ, ניירת ספרי בישול וכיו"ב. אל תניחו חפצים או כלים כלשהם על הכיריים שלא לצורך.
 • אם אתם משתמשים במגירה הממוקמת מתחת לכיריים, אנו ממליצים שתימנעו מלאחסן בה פריטים הרגישים לחום (פריטים מפלסטיק, נייר, תרסיסים וכו').
 • כל המידע לגבי השרות לאחר המכירה נמצא בכריכה האחורית של חוברת זו.
 • לפני כל פעולת ניקוי או תחזוקה של הכיריים, נתקו את הכיריים מרשת החשמל ע"י הוצאת התקע מהשקע שבקיר, או ניתוק קו החשמל המזין את הכיריים.

סכנת התחשמלות:

וודאו שבכלי החשמל של מכשירי חשמל כלשהם שבקרבת הכיריים, לא יבואו במגע עם אזורי הבישול של הכיריים.
כדי למנוע סכנת התחשמלות, במקרה ומתגלה סדק או שבר במשטח הזכוכית, נתקו מיד את הכיריים מרשת החשמל פנו מיד לתחנת השירות הקרובה למקום מגוריכם.
אל תחברו את הכיריים לרשת החשמל עד סיום כל פעולות ההתקנה.

שמירה על איכות הסביבה:

 • כל חומרי האריזה ניתנים למחזור.
 • הפרידו וסלקו את חומרי האריזה בהתאם לסימנים המוטבעים עליהם.
 • סלקו את הכיריים הישנים בהתאם לתקנות המשרד לאיכות הסביבה.

אזהרה:

התקנת הכיריים וחיבורם לרשת החשמל חייבת להתבצע ע"י טכנאי מוסמך ומורשה בלבד! חובה להתקין ולהדק היטב את הכיריים לתוך משטח עבודה שבארונות המטבח או לתוך השיש במטבח בהתאם להוראות ההתקנה שבפרק "ההתקנה".
כיריים אלו עומדים בכל דרישות תקני הבטיחות האירופאים והישראליים המחמירים ביותר.
בעת שאזורי הבישול בפעולה, אין להביט ישירות לנורות ההלוגן כדי למנוע נזק למאור העיניים.


+גיל זבולוני